Exkursion med fågel i kikaren.

Morgonens stora tilldragelse, pilgrimsfalk på genomresa… Det började direkt när vi anlände med ett 10-tal råkor samlade kring buskage på andra sidan den nysådda åkern. Inte så vanliga här men i bl. a. Linköping och Uppsala finns de. Gulsparv, starar, grågås, hörde lövsångare och i älven låg knipor, skratt- och fiskmåsar, skäggdopping m. fl. och […]

Läs mer