Lyckade fågelexkursioner

Fågelmorgon med vår största vadare!

I mitten av april träffades några morgonpigga för att spana av Hannäsområdet. Har det kommit några vårfåglar som vi ännu inte sett och hört? Det var en klar, kall och något frostnupen morgon med förväntningar. Ett utmärkt valt område att skåda från, Norsälven med and- och måsfåglar, svanar och där över vassen sökte en Brun Kärrhök efter föda. Här finns också åkermarken som drar till sig sina speciella arter liksom de stora buskagen utmed älven och i dikena kring åkermarken. Arvo guidade på ett förtjänstfullt sätt: Vi hörde/såg bl a gransångare, ringduvor, tofsvipor, knölsvan, tranor och där i motljuset på åkern stod den ståtliga storspoven med sin uppemot 15 cm långa och nedåtböjda näbb. Karaktäristiskt spel på våren med melodiska flöjtande visslingar som accelererar och övergår i en bubblande drill. Läser i min fågelbok att det är vår största vadare. Nyligen kom en rapport om att storspoven har minskat drastiskt i vårt land.  Det finns säkert flera anledningar men en är att vårt jordbruk har förändrats och stört artens häckningsplatser som bl a är på fuktig jordbruksmark. Innan vi skildes åt, hade solen frambringat både värme och ljus, och ytterligare en storspov visat sig och att vi fått se dem i flykten, fantastisk naturupplevelse vid Hannäs, tätortsnära och att vara rädd om.

Vårhälsningar AndersR


Fågeltornet vid Illberg/Norra Hyn

 

Fågelskådande vid Illberg!

I början på maj hade vi ytterligare en exkursion, ledd av Roger Nordahl, vid fågeltornet i Illberg, Apertin. Vi fick chansen att se tranor, brun kärrhök, hägrar, starar, björktrast och en hane av buskskvätta som gav oss en föreställning att njuta av.

Solsken i Getmossen

   

Ett 20-tal personer samlades lördagen den 4 maj  hos Wolfgang Ranke och Liv Jofjell i Getmossen, Kils kommun för att studera elbilar och solceller. Vi fick en bra genomgång av hur en elbil funkar. Både tekniken för elproduktion med solceller och för elbilar är beprövad och börjar närma sig en riktigt bra ekonomi. Wolfgang påpekade att storskalig elproduktion med solceller är billigare än ny kärnkraft.  Miljövänlig tillverkning och recycling av batterierna är dock fortfarande ett utvecklingsområde. Vi avslutade med en härlig promenad till Abborrtjärn där medhavd matsäck intogs. Dagen till ära sken solen och Getmossen visade sig från sin allra bästa sida.

   

Lyckad skogsfestival i Högboda

Skogsfestivalen den 6 april blev verkligen lyckad, Dagen började på bästa tänkbara sätt med en skogspromenad i vårsolen. Mykologen Helena Björnström  berättade om svampar och mossor och visade på skillnaden mellan en gammal skog och en granplantering.

Stärkta av morgonluften samlades vi därefter i ett fullsatt Högboda Folkets Hus för att lyssna på Sebastian Kirppu som på ett mycket intressant sätt föreläste om kalhyggesbrukets effekter på den biologiska mångfalden.  Skogen mätt i kubikmeter virke är måhända större än någonsin. Äldre skog med alla djur, fåglar och växter minskar dock och mer av den skogen måste skyddas, menade han.

Martin Jentzen, skogsingenjör,  pratade om naturnära skogsbruk och pekade på att det inte behöver vara mest ekonomiskt för en skogsägare att kalhugga skogen. Det är de största träden som ger mest ekonomiskt utbyte vilket talar för att plockhuggning kan vara ett alternativ.

Därefter avnjöt vi en fantastiskt god vegetarisk och säkert klimatsmart lunchbuffe som tillagats  av Skutbouddens Restaurang.

Mätta och belåtna diskuterade vi tillsammans med ekofilosofen Pia Skoglund frågan vad skogen betyder för oss. Pia menade, om jag förstod saken rätt,  att de olika åsikterna om skogsbruket speglar kulturkonflikten i vårt samhälle, dvs hur vi människor ska se på oss själva och vårt förhållande till naturen. Viktigt och spännande att ibland höja blicken och fundera lite över de stora frågorna.

Dagen avslutades med att Maria ”Vildhjärta” Westerberg och Johannes Söderqvist gav sin föreställning ”Livet på en pinne”.  Maria visade sina pinnskulpturer och Johannes sjöng visor. Föreställningen hade  både inspirerats av skogen i den mening som vi naturvänner menar med skog och  inspirerade till nya vistelser i samma sorts skog.

De runt 80 deltagarna vid dagen verkade nöjda när festivalen avslutades vid 17:00-tiden. Ett särskilt tack till Evelyn och Lennart vid Folkets Hus för att allting funkade så bra.

Ett antal personer anmälde intresse för att fortsätta att jobba med skogsfrågor i Naturskyddsföreningens regi. Anmäl dig till någon i styrelsen om du också vill vara med. Kanske kan vi ordna en studiecirkel i naturnära skogsbruk för skogsägare i Kil.

Den goda vegetariska lunchen väckte tanken hos mig på en aktivitet om klimatsmarta matvanor i höst. Vill du vara med ? Kontakta någon i styrelsen.

Vid tangentbordet
Mikael

Klädbytardag 13 april på Kils bibliotek

Kom och byt kläder på Kils bibliotek mellan kl. 10-13 lördagen 13 april.

Inlämning av kläder sker 12 april mellan kl. 10-16. Max 10 plagg per person och självklart ska alla plagg vara hela och rena. Varje plagg du lämnar in ger en biljett, som du sen kan använda för att byta till dig ett nytt plagg under lördagen.

Kontakta biblioteket för mer information.