Årsmöte 2018

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I KILS NATURSKYDDSFÖRENING 2018-03- 12 KL 19.00 I CAFE´FREJA FRYKSTA JVG-STN I KIL. VÄLKOMMEN! DAGORDNING VID ÅRSMÖTET 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av kallelse till stämman 3. Godkännande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två protokollsjusterare 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse […]

Läs mer