Aktiviteter

2024

14 mars
Årsstämma
18.00 i Vuxenskolans lokal, Kil.

15 februari 
Besök på reningsverket i Kil.
Information hittar du här.