Våtmarker är oersättliga vattenmagasin – utflykt till Stormossen

Kils kommun har påbörjat en inventering av de våtmarker som finns inom kommungränsen. Ruth Björkholm har slutfört inventeringen och redovisar i sin rapport 18 utvalda objekt. Några av dem är behov av restaurering, åtgärder. Vi fick en guidning och information om projektet av kommunens miljöstrateg Adam Fryke. Vi besökte Stormossen belägen i Övre Bondestads närhet. […]

Läs mer