Blomstervandringen

”Gullviva, mandelblom, kattfot och ja vadå? Vilken växt avslutar meningen i den klassiska sången ”Sjösala vals” av Evert Taube? Den 14 juni arrangerade vi en blomstervandring i kommunen, inte på Sjösala äng dock men så väl i kommunens allra nordligaste del Östmarken. Här hittas fortfarande en rik flora som under hundratals år gynnats av hävd, […]

Läs mer

Naturstigen i gott skick

Naturskyddsföreningen håller enligt avtal med Kils kommun koll på den naturstig som finns i Lövenstrandsområdet norr om Kil. Den börjar vid gamla OK-stugan som ligger vid cykelvägen mellan Mon-korset och Frykstabadet. Naturstigen är väl markerad och skyltar informerar om olika sevärdheter. Vi gjorde den 23 maj en tillsynsrunda och kunde konstatera att stigen är i […]

Läs mer

Fågelskådning vid Södra Hyn

En kylig men solig aprilmorgon var vi ett gäng från kilskretsen som skådade fågel vid Träfotere vid Södra Hyn. Tanken var att vi skulle samlas i fågeltornet, men vattenståndet var så högt att spången till tornet låg under vatten och var oframkomlig. Det gick dock bra att stå och skåda på gravfältet. Krickor, grågäss, sothöna, […]

Läs mer

Studiebesök på reningsverket

Naturskyddsföreningen i Kil gjorde den 15 februari 2024 ett studiebesök vid kommunens reningsverk. Johan vid tekniska kontoret guidade oss på ett intressant och informativt sätt genom anläggningen. Reningsverket är placerat straxt söder om riksväg 61. Allt avloppsvatten från Kils tätort passerar genom olika stationer. Först separeras allt skräp och sen sker olika typer av rening […]

Läs mer