Fågelkväll

Välkommen på fågelkväll med naturskyddsföreningen!

När: Tisdagen 24 maj, Klockan 21:00. OBS, tiden!

Var: Norra Hyn området

Samling: Parkeringen Apertin (vid hängbron)

Ta gärna med fika!

Guide och kontaktperson: Roger Nordahl 0702408068

Fågelkväll vid Apertin 17 maj

Under sakkunnig ledning av Roger Nordahl genomförde Kils Naturskyddsförening på kvällen den 17 maj en fågelexkursion i ravinerna vid Apertin och fältet vid Norra Hyn-området. I vårgrönskan och bland de gamla träden i Apertin förekom ett rikt fågelliv, som både hördes och syntes. Bland arterna märktes bl. a. koltrast, bofink, mindre hackspett, större hackspett, svarthätta, nötväcka, trädkrypare och dubbeltrast. Vid Norra Hyn uppträdde sävsångare, gulsparv och sånglärka.


Foto: Anders Ramefelt