Verksamhetsplan

KILS NATURSKYDDSFÖRENING
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016

Skriven av Ewert Axelsson 2016-01-19

 Kretsen ska bevaka remissvar/yttranden till bl. a Kils kommun rörande miljö- och naturvård
 Kretsen ska prioritera FRISKT VATTEN som är en av våra viktigaste förutsättningar för överlevnad. Kretsen ska bevaka verksamheten i Norsälvens Vattenråd
 Kretsen ska fortsätta med tillsynsansvar enligt avtal mellan kommunen och kretsen för vissa sträckor av befintliga leder och fågeltornet vid Norra Hyn
 Fortsätta med programverksamhet så att medlemmarna engageras. Ett program med aktiviteter ska upprättas varje termin.
 Upprätthålla hemsidan med för kretsens verksamhet aktuellt material
 Om möjligt delta med ombud vid rikskonferenser, länsstämma/konferenser
 Ta del av och stödja bildande av naturreservat
 Aktivt aktualisera medlemsvärvning
 Aktualisera klimatfrågan ur flera perspektiv
 Ta del av utvecklingen för rovdjur
 Värna om skogliga närmiljöer
 Sträva efter kompetenshöjning inom natur- och miljövård för kretsens medlemmar
 Föreningen skall anordna medlemsmöten för nya medlemmar och intressera de nya medlemmarna för arbetsuppgifter i föreningen
 Föreningen skall allmänt sträva efter att få med integrationsaspekten i verksamheten
 Föreningen skall verka för att få med familjer och ungdomar i verksamheten

Kil 2016-01-19

Styrelsen för Kils Naturskyddsförening

Ewert Axelsson Kurt Andersson Ulla Mortensen
Ragnhild Johansson Stig Larsson Roger Nordahl