Program 2017

Vårfåglar vid Norra Hyn

Måndag 22maj
Klockan 19:00
Samling fågeltornet vid Illberg
Ledare: Roger Nordahl 070-240 80 68

____________________________________________________________________

 

 

Besök lättillgängliga och få ”Nära-naturupplevelser” på stigar i Lövenstrands- området och på ”Höjda”, naturreservatet Ravinerna vid Apertin, Kilsravinerna, Falletleden, Fågeltornet vid sjön Norra Hyn, Illberg, Storstrandshöjden, Rennstadsnipan, Frykenleden eller andra utsökta besöksmål i naturen. Även vintertid är förutsättningarna för naturupplevelser goda. Mer info – kontakta någon i styrelsen eller kommunens turistbyrå 191 00 som också har tryckt upp en ny upplaga av Naturguiden.

Alla medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna till våra program och aktiviteter.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.